Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met grote zorg gemaakt. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Krachtens de algemene wetgeving zijn wij als dienstverlener verantwoordelijk voor eigen inhoud volgens § 7 paragraaf 1 van TMG. Volgens § § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht doorgegeven of opgeslagen externe informatie te controleren of omstandigheden die op illegale activiteiten duiden te onderzoeken.

Verplichtingen volgens de algemene wet tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie blijven onaangetast. Een relevante verplichting is echter alleen mogelijk vanaf de datum van kennis van een specifieke inbreuk. Na kennisgeving van dergelijke schendingen zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze site bevat links naar externe websites, waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites nemen. De betreffende aanbieder of beheerder van die pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites. De gelinkte sites zijn op het moment van linken gecontroleerd voor mogelijke schendingen van de wet. Illegale inhoud was niet aanwezig op het moment van linken. Een permanente controle van de gelinkte pagina’s is onredelijk zonder concreet bewijs van een overtreding. Na kennisgeving van overtredingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en teksten op deze pagina’s, die door de websitebeheerder zijn gemaakt zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Duplicatie, verwerken, distributie en elke vorm van uitbuiting buiten de grenzen van het auteursrecht vereist schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Downloaden en kopiëren van deze website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Waar de inhoud niet is gemaakt door de websitebeheerder zal het auteursrecht van derden worden gerespecteerd. Auteursrecht van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Als u nog steeds bewust ben van schending van het auteursrecht, vragen wij u om een hint Na kennisgeving van overtredingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacyverklaring

Gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. Voor zover persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of email adres) door ons worden gevraagd, zullen wij dit zoveel mogelijk doen op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via email) leemten in de beveiliging kunnen hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik door derden van contactgegevens, die in het kader van de wettelijke verplichting tot openbaarmaking gepubliceerd zijn, om ongevraagde reclame en informatie sturen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De beheerder van deze site behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen bij het ontvangen van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam emails.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Privacy Statement voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt normaliter aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van activering van het IP-anonimiseren op deze website, zal Google de toegezonden informatie anonimiseren door, alvorens uw IP-adres op te slaan, de laatste 8 cijfers ervan te verwijderen in Lidstaten van de Europese Unie als ook van andere landen binnen de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Gemeenschap.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en om andere met website en internet gerelateerde diensten aan de website-exploitanten aan te bieden. Google zal uw IP-adres niet associëren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser. Wij wijzen er echter op dat als u dit doet, u eventueel niet de volledige functionaliteit van deze website zou kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen en gebruik van gegevens door Google (cookies en IP-adres) voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plugin die te vinden is op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt het gebruik van Google Analytics weigeren door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie zal op uw computer geplaatst worden, wat het verzamelen van uw gegevens in de toekomst zal voorkomen als u deze link bezoekt:

Disable Google Analytics

Verdere information aangaande de algemene voorwaarden over het gebruik van gegevens privacy kan gevonden worden op: http://www.google.com/analytics/terms/nl