Afdruk van Holiday Wings vakantieverhuur 

Holiday-Wings S.L.


Andrea Renauer & Hardy Dodenhoeft

Fluvia 9 A
E- 17487 Empuriabrava

Tel.: +34 - 637 43 72 63   8.30 - 12.00 , 14.00 - 18.00 h
Fax: +34 - 972 45 06 22

info@holiday-wings.com
www.holiday-wings.com

St.Nr.: C.I.F. ES B 17935289

registre d`agents immobiliaris de Catalunya 3835 y Generalitat de Touristica
1704980000U, asociación inmobilaria API A10676

De inhoudelijke verantwoordelijkheid licht bij vakantieverhuur Holiday-Wings S.L..

Privacy bescherming

De op deze internetpagina weergegeven, kosteloze informatie dient uitsluitend
ter informatie.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de correctheid, volledigheid of
actualiteit van de ter beschikking gestelde informatie. Uit het ter beschikking
stellen van de informatie kan geen aanspraak op informatie, een aanbeveling
of advies worden afgeleid.

Een aansprakelijkheid voor schades is principieel uitgesloten, in zover van
onze zijde geen grove nalatigheid kan worden aangetoond. Wij behouden ons
het recht voor de website op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te
wissen. Pagina?s waarop onze links verwijzen, behelsden op het moment dat
de link door ons werd geplaatst geen door ons herkenbare, onwetmatige inhoud.

Wij hebben echter geen invloed op de inhoud van deze vreemde pagina?s en
distantiëren ons hiermee dan ook uitdrukkelijk van de daar ter beschikking
gestelde inhoud. In het bijzonder kunnen wij niet garanderen, dat andere
pagina?s van de verlinkte internetpagina van een uitsluitend onberispelijke
en wetmatige inhoud zijn voorzien. Evenzo kunnen wij niet garanderen, dat
de verlinkte pagina niet naderhand op een juridisch onrechtmatige wijze
werd gewijzigd.

De op deze pagina?s genoemde merken en merktekens zijn niet in alle gevallen
op onze pagina?s als zodanig gekenmerkt. Wij wijzen erop, dat deze desalniettemin
aan de regels van het markeringsrecht gebonden zijn.

De door ons gemaakte teksten, programma?s, afbeeldingen en audio- en videobestanden
zijn onderhevig aan ons gebruiks- en toepassingsrecht en mogen alleen met
onze toestemming worden verveelvoudigd en verspreid.

De invoer van persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt vrijwillig plaats
en is geen voorwaarde voor het gebruik van de door ons aangeboden telecom-
en mediadiensten. Conform §33 BDSG wijzen wij erop, dat de voor een verder
gebruik door ons, bepaalde gegevens van de gebruiker worden opgeslagen
en verwerkt.

Indien individuele bepalingen uit deze verklaring ter beperking van de aansprakelijkheid
niet of niet meer met de geldende wettelijke voorschriften overeenkomt,
dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen hiervan onberoerd.

Privacyverklaring

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met grote zorg gemaakt. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Krachtens de algemene wetgeving zijn wij als dienstverlener verantwoordelijk voor eigen inhoud volgens § 7 paragraaf 1 van TMG. Volgens § § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht doorgegeven of opgeslagen externe informatie te controleren of omstandigheden die op illegale activiteiten duiden te onderzoeken.
Verplichtingen volgens de algemene wet tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie blijven onaangetast. Een relevante verplichting is echter alleen mogelijk vanaf de datum van kennis van een specifieke inbreuk. Na kennisgeving van dergelijke schendingen zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze site bevat links naar externe websites, waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites nemen. De betreffende aanbieder of beheerder van die pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites. De gelinkte sites zijn op het moment van linken gecontroleerd voor mogelijke schendingen van de wet. Illegale inhoud was niet aanwezig op het moment van linken. Een permanente controle van de gelinkte pagina’s is onredelijk zonder concreet bewijs van een overtreding. Na kennisgeving van overtredingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en teksten op deze pagina’s, die door de websitebeheerder zijn gemaakt zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Duplicatie, verwerken, distributie en elke vorm van uitbuiting buiten de grenzen van het auteursrecht vereist schriftelijke toestemming van de auteur of maker. Downloaden en kopiëren van deze website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Waar de inhoud niet is gemaakt door de websitebeheerder zal het auteursrecht van derden worden gerespecteerd. Auteursrecht van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Als u nog steeds bewust ben van schending van het auteursrecht, vragen wij u om een hint Na kennisgeving van overtredingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacyverklaring

Gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. Voor zover persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of email adres) door ons worden gevraagd, zullen wij dit zoveel mogelijk doen op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via email) leemten in de beveiliging kunnen hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik door derden van contactgegevens, die in het kader van de wettelijke verplichting tot openbaarmaking gepubliceerd zijn, om ongevraagde reclame en informatie sturen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De beheerder van deze site behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen bij het ontvangen van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam emails.